Storyals produktguide

Har din organisation Microsoft 365?

Storyals utbildningar finns än så länge bara för Microsoft 365.

Hur många personer vill ni utbilda?

Storyals produkter är framtagna för organisationer med minst 20 användare. Men kontakta oss om du vill utbilda ett mindre antal så kan vi se vad vi kan göra. 

Letar ni efter e-learning, intruktörledd utbildning eller en kombination av båda?

Storyals  erbjuder en kombination av e-learning och instruktörsledd utbildning för att så kostnadseffektivt och bra som möjligt uppnå önskade resultat. Lär mer om hur Storyals produkter fungerar här eller kontakta oss direkt.

Vilken typ av system vill ni använda för lärande?

Ange antal användare.

Hur fungerar Microsofts implementeringspoäng?

03 feb 2023

Uppdaterad 5 juli, 2023

Allt eftersom samhället och våra arbetsplatser blir mer digitala tar man lätt för givet att alla välkomnar och är delaktiga i den digitala omställningen. Men är det verkligen så? Anammar alla i organisationen de nya digitala arbetssätten? Har de effektiva möten online? Använder de modern, chattbaserad kommunikation för att öka transparensen och förkorta ledtider?

För att bättre förstå hur väl personalen använder funktionerna i Microsoft 365 och Office-programmen, och för att se hur er organisation står sig i jämförelse med andra, är det bra att hålla koll på företagets Adoption Score, eller Implementeringspoäng som det kallas på svenska.

Vad är Implementeringspoäng?

Implementeringspoängen är ett mått från 0-800 som automatiskt räknas fram för organisationen baserat på användares digitala beteende och kvaliteten på er IT-infrastruktur. Implementeringspoängen översätts sedan till en procentenhet från 0-100 %. Exempel på en slutanvändares digitala beteende kan vara om anställda delar dokument genom att skicka dem som bilagor eller om de delar länkar med varandra, om de sätter på kameran i möten eller inte, eller om de använder kanaler i Microsoft Teams för sin kommunikation eller bara chattar.

Camera-on-768x457

Ett exempel på din IT-infrastrukturs kvalitet kan vara nätverksanslutningen. Är internetanslutningen stabil för dina användare eller går den ner ibland? Utöver ert eget företags implementeringspoängen kan ni också se ett genomsnittsvärde för andra organisationer som liknar er så ni kan göra en relevant jämförelse.

Förutom själva implementeringspoängen får ni också en detaljerad rapport som visar organisationens poäng inom olika kategorier, såsom kommunikation, möten, samarbete i gemensamma dokument osv. Du kan till exempel se hur stor andel av personalen som har kameran på vid digitala möten. När Microsoft först lanserade Productivity Score Report (som den hette då) kunde man utläsa information på individnivå. Av integritetsskäl har detta ändrats så att all användardata visas på en övergripande nivå och inte för en enskild individ. Rapporten ger organisationer en bra överblick över er digitala transformation och beteende inom organisationen.

adoption score-1

I juni 2023 presenterade Microsoft ytterligare funktioner i Adoption Score rapporten, till exempel möjligheten att kunna filtrera efter land/stad/avdelning och möjligheten för administratörer att skicka ut riktade meddelanden till slutanvändare för att uppmuntra användande och ge tips på lärande.

Var hittar ni er Adoption Score Report (Implementeringspoängsrapporten)?

Adoption Score rapporten är tillgänglig via Microsoft 365 Administrationscenter  - Rapporter. Endast användare med en specifik IT-behörighet kan komma åt rapporten. Om du är en vanlig användare är det inte sannolikt att du har den behörigheten. Om du arbetar som förändringsledare inom lärande och utveckling eller som chef inom IT rekommenderar vi att du ber om tillgång till Adoption Score-rapporten och att bli tilldelad rätt behörighet av IT. Du hittar mer info om de behörigheter som krävs här.

Vi rekommenderar att du finjusterar rapporten för implementeringspoäng genom att ändra inställningarna så att du bara samlar in data från användare som du är intresserad av (till exempel enbart anställda).

 

Du kommer åt inställningarna för implementeringsrapporten genom att gå till Organisationsinställningar – Implementeringspoäng –Beräkning och visning av insikter. Här kan du också välja att aktivera insikter på gruppnivå.

adoption score insight calculation-1

Få ut mesta möjliga av er Adoption Score Report

Ok, nu har du lyckats lägga vantarna på rapporten, och sen då? Vad ska du göra med den? För det första är det viktigt att förstå att rapporten och företagets poäng inte visar hela sanningen.  Som ett exempel är vi i vår organisation många som delar dokument externt via delningslänkar, men detta återspeglas inte korrekt i Storyals Adoption Score Report.

Meetings in Adoption score-1

Vi rekommenderar därför att ni ser implementeringspoängen som en övergripande indikator på din organisations produktivitet och inte den enda sanningen.

 

Använd poängen som en del (av många) för att analysera och följa organisationens digitala förändringsresa. Eftersom rapporten bara visar data för sex månader bakåt i tiden rekommenderar vi att ni följer och dokumenterar utvecklingen löpande. Vi rekommenderar våra kunder att göra en kontroll per kvartal för att försäkra sig om att utvecklingen går i rätt riktning.

Vill du veta vad ni kan göra för att öka företagets övergripande produktivitet och implementering av nya digitala verktyg? På Storyals garanterar vi våra kunder en ökad implementeringspoäng när de använder sig av våra utbildningsprodukter.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Relaterade artiklar

31 okt, 2023

5 Essential Rules for Using Microsoft 365 Copilot

The introduction of generative AI-based work tools in the workplace, such as Microsoft 365 Copilot, have the potential to boost productivity…

07 sep, 2023

Best Practices for Digital Workplace Managers

Carlos Castaneda, Manager Digital Workplace Solutions at Lantmännen, shares his best tips for Digital Workplace Managers or Digital Workplace Leads.

31 aug, 2023

Why a Digital Workplace Manager is key to Business Success

In today’s society, where communication and collaboration are mainly done via digital work tools, across ALL workgroups (both office workers and…

Få Storyals uppdateringar direkt till din e-post!

We would love to hear from you!