Storyals produktguide

Har din organisation Microsoft 365?

Storyals utbildningar finns än så länge bara för Microsoft 365.

Hur många personer vill ni utbilda?

Storyals produkter är framtagna för organisationer med minst 20 användare. Men kontakta oss om du vill utbilda ett mindre antal så kan vi se vad vi kan göra. 

Letar ni efter e-learning, intruktörledd utbildning eller en kombination av båda?

Storyals  erbjuder en kombination av e-learning och instruktörsledd utbildning för att så kostnadseffektivt och bra som möjligt uppnå önskade resultat. Lär mer om hur Storyals produkter fungerar här eller kontakta oss direkt.

Vilken typ av system vill ni använda för lärande?

Ange antal användare.

Öka tillväxten med digital transformation

19 aug 2021

Som en effekt av exceptionella operativa utmaningar under den inledande fasen av pandemin 2020, har organisationer världen över tvingats ställa om och genomgå en digital transformation utan motstycke. Den snabba förändringen drabbade många hårt, men med facit i hand talar siffrorna sitt tydliga språk – högt ställda mål och rätt stöd har genererat ökad tillväxt inom företag och organisationer inom alla branscher.

Molnbaserade lösningar och verktyg i Microsoft 365, med plattformar som Microsoft Teams, har gått i bräschen för den digitala transformationen. Men att bara investera i den senaste tekniken och ”släcka bränder” när de uppstår räcker inte till i dagens konkurrensutsatta värld. Numer kan samtliga organisationer i viss mån klassas som tech-bolag, d.v.s. teknik och IT utgör en stor del av det som får kärnverksamheten att fungera. Men hur mycket får organisationer egentligen ut av denna innovativa teknologi?

I slutändan handlar ju allt om hur människor och enskilda användare nyttjar tekniken, eller hur?

1

Modern teknik ingen garant för ökat värde.

Alla är nog medvetna om vikten av att investera i innovation och modern teknologi för att bygga en framgångsrik verksamhet. Men det betyder inte per automatik att nyss nämnda teknik genererar ökat värde. Utan en solid strategi för digital adaption och en plan för implementering skulle det till och med kunna göra mer skada än nytta, eftersom det med stor sannolikhet orsakar både förvirring och frustration inom organisationen.

Om det här låter motsägelsefullt talar siffrorna sitt tydliga språk. I rapporten Future-Ready Enterprise Systems av konsultbolaget Accenture, från 2019, syns en stark korrelation mellan ökat värde och adaption av modern teknik.

91% av de branschledande företagen hade en arbetsmiljö där man effektivt samarbetade mellan avdelningarna i gemensamma team. Man låg också långt fram när det gäller att integrera IT med kärnverksamheten, för att skapa så bra lösningar som möjligt för sina kunder.

2

För de minst framgångsrika branschkollegorna, i rapporten s.k. Laggards, kunde endast 41% visa upp samma dynamiska arbetsmiljö. De branschledande företagen i studien kunde notera en mer än dubbelt så stark tillväxt i jämförelse med Laggards. Som en effekt av den snabba digitala utvecklingen under 2020 visade den uppföljande rapporten från samma konsultbolag, Scaling Enterprise Digital Transformation, att tillväxtgapet mellan ledare och Laggards ökat än mer – nu till fem gånger så stor tillväxt för branschledande företag!

3

Vad som också skiljer de branschledare som framgångsrikt anpassat sig till den nya verkligheten är deras förmåga att nå ut till hela organisationen och få med alla på tåget. Man har sett till att moderna tekniska verktyg gjorts tillgängliga för alla, oavsett var i organisationen man befinner sig. Man har också snabbt och kontinuerligt identifierat behov av kompetensutveckling och friskvård bland personalen för att underlätta förändringsarbetet. Att förse personalen med individuellt anpassade utbildningsinsatser, i syfte att stärka den digitala kompetensen inom hela organisationen, visade sig vara ett vinnande koncept.

Satsa på starkt digitalt ledarskap

Trots att varje organisation naturligtvis har olika förutsättningar, är ett starkt digitalt ledarskap – vilket vi skrivit om i bl.a. Proaktiv IT – öka den digitala kompetensen – den enskilt viktigaste komponenten för att öka den digitala transformationen och adaptionen inom alla verksamheter.

Om inte ledare inom organisationen tar till sig och går över till nya digitala arbetssätt, varför skulle då någon annan? I slutändan handlar det om vem som kan anpassa sig bäst till nya förutsättningar, och vem som vill fortsätta vara lönsam. Organisationer kan investera i modern teknik ”för att hålla sig flytande” och på så sätt hålla jämna steg med konkurrenterna. Men hållbar förändring sker först när användarna själva utgör drivkraften och tar till sig tekniken.

Testa din digitala kompetens!

Gör Storyals Teams Maturity Assessment gratis och se hur bra du och ditt team jobbar i Microsoft Teams. Testet tar bara några minuter och du får en personlig rapport på hur väl du hanterar Teams, samt hur du kan förbättra dina färdigheter.

Lycka till!

SWE-2048x1151

 

Relaterade artiklar

30 apr, 2024

5 key steps onboarding employees in the hybrid workplace

Having a streamlined process for Employee onboarding is crucial in any organization and can make or break the success of a new hire. It involves not…

28 mar, 2024

Guidance for a successful uptake of Copilot

Many organizations are looking for ways to improve efficiency using AI. Microsoft’s launch of Copilot for Microsoft 365 is making AI accessible to…

29 feb, 2024

Essential training for users starting with Copilot

As the world of technology continues to evolve, it's important for businesses to stay ahead of the curve. One of the latest innovations in the…

Få Storyals uppdateringar direkt till din e-post!

We would love to hear from you!