Storyals produktguide

Har din organisation Microsoft 365?

Storyals utbildningar finns än så länge bara för Microsoft 365.

Hur många personer vill ni utbilda?

Storyals produkter är framtagna för organisationer med minst 20 användare. Men kontakta oss om du vill utbilda ett mindre antal så kan vi se vad vi kan göra. 

Letar ni efter e-learning, intruktörledd utbildning eller en kombination av båda?

Storyals  erbjuder en kombination av e-learning och instruktörsledd utbildning för att så kostnadseffektivt och bra som möjligt uppnå önskade resultat. Lär mer om hur Storyals produkter fungerar här eller kontakta oss direkt.

Vilken typ av system vill ni använda för lärande?

Ange antal användare.

Vad är digitalt ledarskap?

27 jan 2022

Du kanske har hört talas om digitalt ledarskap men är inte helt säker på vad det är? På Storyals pratar vi mycket om digitalt ledarskap med både kunder och externa partners och begreppet kan användas både när man pratar om organisationer och individer.

Men låt oss börja med att förklara organisationer som digitala ledare.

Det digitala arbetet, och den digitala arbetsplatsen, har radikalt förändrat företags spelregler. Snabbfotade tech-startups med en handfull anställda kör om traditionella storföretag på marknaden. Så vad hände egentligen? Hur kan David plötsligt vinna över Goliat i affärsvärlden?  Jo, på grund av ett urstarkt digitalt ledarskap!

Definitionen av ett starkt digitalt ledarskap är att man effektivt och strategiskt använder företagets digitala tillgångar, såsom mjukvara, molntjänster och andra digitala verktyg och enheter, för att åstadkomma mer och nå bättre resultat.

Öka tillväxten med ett starkt digitalt ledarskap

En organisation som definieras som digital ledare är ett företag som framgångsrikt utnyttjar sina digitala resurser för att avancera till, men också bibehålla, en position som marknadsledande.

team working with digital tools

En rapport från managementbolaget Accenture (Scaling Enterprise Digital Transformation 2021) visar att den snabba digitala transformationen, som tog fart 2020 i samband med pandemin, radikalt ökat på klyftan mellan olika bolag. Organisationer som investerat i digital infrastruktur och verktyg, samt tagit fram digitala strategier och satsat på kompetensutveckling för personalen, har dragit ifrån konkurrenter som valde att istället dra i handbromsen. Tittar man på företagens tillväxt så har klyftan ökat även där. Tillväxttakten var fem gånger så stor hos branschledande företag (läs digitala ledare) än hos mindre förändringsbenägna konkurrenter.

Vill du läsa mer om resultaten från den här rapporten kan du göra det i vår blogg Öka tillväxten med digital transformation 

Bygg digitala ledare

Pratar man om en individ som digital ledare menar man någon som har motivation och kunskap att effektivt jobba med digitala verktyg för att få bästa möjliga resultat. Idag är det inte den som kan göra sin röst hörd i styrelserummet som får allas uppmärksamhet utan den som vet hur man förmedlar sitt budskap i ett onlinemöte. Det är heller inte den extroverta kollegan som småpratar med folk i kafeterian som är uppdaterad vad som händer på företaget utan den som vet hur man navigerar i digitala kanaler och chattforum. Dessa digitala ledare använder modern teknik för att öka produktiviteten och få resultat som bättre motsvarar vad som förväntas i en alltjämt föränderlig värld.

Den digitala arbetsplatsen innebär stora förändringar och kräver en helt ny typ av kompetens. En digital kompetens som många idag saknar, och förändrade arbetssätt som många värjer sig emot. På Storyals har vi lång erfarenhet av att jobba med företag runt om i världen och vi har identifierat ett antal färdigheter gemensamma för digital ledare.

Businessmen using digital devices

10 saker du bör kunna som digital ledare

Som digital ledare bör du känna dig bekväm med att använda digitala verktyg för att:

  1. Kommunicera effektivt
  2. Leda engagerande onlinemöten
  3. Visualisera strategier, planer och mål
  4. Dela och samarbeta i dokument med teammedlemmar och externa partners
  5. Hålla koll på vad som händer i teamet eller organisationen
  6. Hantera schema och arbetsuppgifter
  7. Förse ditt team med den information och kunskap de behöver
  8. Fånga upp problem, risker, idéer och förslag till förbättringar
  9. Analysera data för att fatta genomtänkta beslut
  10. Hitta och dela information med andra på ett säkert sätt

Många organisationer väljer strategiskt att investera i sin personal för att arbeta mer effektivt med digitala verktyg och bygga digitala ledare. Men överraskande nog är det många organisationer som inte har digital kompetensutveckling på sin agenda överhuvudtaget. De hamnar därför på efterkälken och tappar marknadsandelar till konkurrenterna.

Så se till att du investerar i digitalt ledarskap – både på organisationsnivå och som individ. Ett första steg är alltid att bli medveten om vad man kan göra. Nästa steg är att börja jobba proaktivt för att förändra hur organisationen (och dess medarbetare) arbetar över lag.

Vill du veta mer om hur man bygger digitalt ledarskap? Läs mer om Storyals utbildningslösningar för organisationer. 

Relaterade artiklar

07 sep, 2023

Best Practices for Digital Workplace Managers

Carlos Castaneda, Manager Digital Workplace Solutions at Lantmännen, shares his best tips for Digital Workplace Managers or Digital Workplace Leads.

31 aug, 2023

Why a Digital Workplace Manager is key to Business Success

In today’s society, where communication and collaboration are mainly done via digital work tools, across ALL workgroups (both office workers and…

24 aug, 2023

5-step User Guide for Bing Chat Enterprise

In July 2023 Microsoft announced Bing Chat Enterprise, an AI-based chat tool, built on a similar technology as ChatGPT but designed for business…

Få Storyals uppdateringar direkt till din e-post!

We would love to hear from you!